Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aah_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 3 ]
plik w formacie PDF Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego ze skierowaniem 14-10-14 11:34 42.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 42.92KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego bez skierowania 14-10-14 11:34 44.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 44.08KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o dodatek aktywizacyjny 14-12-08 10:54 58.44KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 58.44KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dotacje na spółdzielnie [ 6 ]
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 17-01-04 10:15 189.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 189.79KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej 17-01-05 13:41 429.01KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 429.01KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej - jednoosobowy 17-01-05 13:41 422.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 422.29KB) pobierz
plik w formacie PDF Załączniki do wniosku wspólnego o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 17-01-05 13:41 367.21KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 367.21KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy ( Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej - grupowy 17-01-05 13:42 194.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 194.17KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór wypełnienia załącznika de minimis do wniosku. 16-11-18 12:12 2.36MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.36MB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Egzaminy i licencje [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji 16-06-08 11:55 66.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 66.71KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności [ 4 ]
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17-01-05 13:40 473.44KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 473.44KB) pobierz
plik w formacie XLSX rozliczenie wydatków poniesionych w ramach dofinansowania 15-05-08 10:54 12.54KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 12.54KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór wypełnienia załącznika nr 7 do wniosku 14-11-19 10:33 3.17MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.17MB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17-01-04 10:19 190.81KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 190.81KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej 16-04-25 08:26 152.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 152.49KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie kosztow szkolenia [ 2 ]
plik w formacie PDF Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej 17-03-16 09:42 96.15KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 96.15KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie przyszłego pracodawcy - uprawdopodobnienie zatrudnienia 13-02-27 12:06 30.62KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 30.62KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 2 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych u przedsiębiorcy 13-02-27 12:48 97.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.11KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej 13-02-27 12:46 95.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 95.83KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Srodki na podjecie dzialalnosci gospodarczej lub rolniczej [ 12 ]
plik w formacie PDF (Wn-O) Wniosek o przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 17-03-22 13:36 300.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 300.55KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 17-03-22 13:40 420.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 420.19KB) pobierz
plik w formacie PDF (Wn-O) Lista załącznikow do wniosku 17-03-22 13:37 184.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Iinformacje dodatkowe do Wn-O 17-03-22 13:38 57.42KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 57.42KB) pobierz
plik w formacie PDF zał 1 Wn-O charakterystyka ekonomiczno-finansowa 17-03-22 13:39 100.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 100.49KB) pobierz
plik w formacie PDF zał. 2 oświadczenie wnioskodawcy 17-03-22 13:44 88.4KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 88.4KB) pobierz
plik w formacie PDF zał. 3 harmonogram - sposób i termin wydania otrzymanych środków 17-03-22 13:45 85.1KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 85.1KB) pobierz
plik w formacie PDF zał. 4 oświadczenie wnioskodawcy o wspólności majątkowej 17-03-22 13:46 78.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 78.86KB) pobierz
plik w formacie PDF zał. 5 upoważnienie wnioskodawcy dla PUP do KRD 17-03-22 13:46 231.45KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 231.45KB) pobierz
plik w formacie PDF zał. 6 oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniach 17-03-22 13:47 101.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.18KB) pobierz
plik w formacie PDF zał. 7 upoważnienie poręczyciela dla PUP do KRD 17-03-22 13:48 196.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 196.83KB) pobierz
plik w formacie PDF zał. 8 oświadczenie poręczyciela o zobowiązaniach 17-03-22 13:48 100.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 100.31KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staze dla poszukujacych pracy [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu 16-05-16 12:37 147.52KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 147.52KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych osoby niepełnosprawnej 13-02-27 12:35 57.58KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 57.58KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenie grupowe [ 4 ]
plik w formacie PDF Karta zgłoszenia potrzeb szkoleniowych osoby niepełnosprawej 13-02-27 12:19 45.15KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 45.15KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej 13-02-27 12:18 57.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 57.35KB) pobierz
plik w formacie DOC Oferta instytucji szkoleniowej - program szkolenia 14-06-11 12:55 67.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 67.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Oferta_instytucji_szkoleniowej - program_szkolenia 14-06-11 12:55 122.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 122.93KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: pożyczka szkoleniowa [ 2 ]
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania pozyczek szkoleniowych z Funduszu Pracy 16-06-08 10:57 110.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 110.26KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia 16-06-08 10:58 94.8KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 94.8KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 1 ]
plik w formacie DOC Wniosek bezrobotnego o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych 13-02-22 23:51 28.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 3 ]
plik w formacie PDF Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub osobą zależną 16-09-26 13:02 1.26MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.26MB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną 16-09-30 20:19 351.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 351.04KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie do refundacji 13-03-11 13:52 46.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 46.76KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie robót publicznych 15-01-07 09:24 544.03KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 544.03KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż bezrobotny [ 7 ]
plik w formacie PDF Oferty stażu dla osób do 30 roku życia 16-11-22 08:33 50.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 50.86KB) pobierz
plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu - RPO 16-01-07 10:05 45.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45.5KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek stażysty o udzielenie dni wolnych 14-10-23 12:38 14.29KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 14.29KB) pobierz
plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu - PO WER 16-01-07 10:03 111.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 111.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu - Fundusz Pracy 16-01-07 10:03 46.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 46.5KB) pobierz
plik w formacie RTF lista obecności - staż z EFS 13-02-23 21:47 4.64MB pobierz plik w formacie RTF (rozmiar: 4.64MB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności - staż z Funduszu Pracy 13-02-23 21:38 48.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 48.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 3 ]
plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych - dla osób poszukujących pracy 16-06-08 10:54 133.4KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 133.4KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady finansowania studiów podyplomowych 16-06-08 10:54 99.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 99.05KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych 16-06-08 10:55 70.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 70.92KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Stydendium na kontynuowanie nauki [ 3 ]
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki 15-10-06 13:27 117.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 117.47KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady przyznawania stypendium na kontynuowanie nauki 15-07-17 13:56 112.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 112.36KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie do stypendium 13-03-11 13:56 45.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 45.49KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 3 ]
plik w formacie PDF Zasady kierowania na szkolenia w trybie indywidualnym 16-10-18 10:44 105.03KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.03KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym.pdf 16-06-08 11:11 101.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.05KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym.docx 16-06-08 11:11 81KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 81KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Instytucje szkoleniowe [ 3 ]
plik w formacie PDF Wzór umowy szkoleniowej - szkolenie w trybie indywidualnym 16-01-27 10:57 167.21KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 167.21KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 16-01-18 13:34 178.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 178.7KB) pobierz
plik w formacie RTF Program szkolenia 16-01-18 13:32 171.54KB pobierz plik w formacie RTF (rozmiar: 171.54KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Plan szkoleń [ 4 ]
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2017 - RPO WZ - bezrobotni powyżej 30 r. ż. 17-04-24 11:40 223.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 223.23KB) pobierz
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2017 - PO WER - bezrobotni do 30 r.z. 17-04-24 11:39 130.9KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 130.9KB) pobierz
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2017 - Fundusz Pracy 17-04-24 11:38 79.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 79.35KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta kandydata na szkolenie grupowe 15-02-24 20:49 196.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 196.05KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: szkolenia grupowe [ 1 ]
plik w formacie PDF Karta kandydata na szkolenie grupowe 15-02-24 20:48 196.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 196.05KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla niepełnosprawnych [ 5 ]
plik w formacie PDF (05) Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania.pdf 13-01-21 12:24 59.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 59.46KB) pobierz
plik w formacie PDF (04) Wn-O Informacje dodatkowe.pdf 13-01-21 12:24 60.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 60.51KB) pobierz
plik w formacie PDF (03) Wn-O Lista zalacznikow do wniosku.pdf 13-01-21 12:24 80.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 80.07KB) pobierz
plik w formacie PDF (02) Wn-O Charakterystyka ekonomiczno-finansowa.pdf 13-01-21 12:24 62.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.32KB) pobierz
plik w formacie PDF (01) Wn-O wniosek o przyznanie srodkow.pdf 13-01-21 12:24 439.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 439.11KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o wydanie zaświadczenia [ 1 ]
plik w formacie DOC Zaświadczenie 17-01-18 09:50 43.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 43.5KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:32 więcej

Redakcja strony: Dokumenty do pobrania

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-02 10:32:03
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 10:09:49
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-02 10:32:03
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 10:09:46
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 33885
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuv0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RD0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_T0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1n0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByf0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsP0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDP0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDT0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtP0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Ch_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaih_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMah_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Aeh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOh_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2h_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!