Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

c6Z-NwX6OwoPT4R-fdbBHuQn-J-MZtgu9d4Ra-FpXIfR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

6km2_zqRII9JpuyE9iU6NpEZ7dXXYfyFDTKIfmyXLhXR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

gnlZ1InnBT2qxJa03wEMbGuiCZB4zBPQLUPosXQaxUzR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

CzaYQuiJRIQR_pEtxsTRg2JCjFD4FYhLj0Am5rLQb_DR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

8j1LjEVTZrUszWjEoaDQSsiO_QGv1a-YDmm0AYqgiu3R-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

Plan szkoleń grupowych

Fundusz Pracy

Plan szkoleń na 2016 r. został opracowany na podstawie informacji o przyznanym budżecie Funduszu Pracy na rok 2016, monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych oraz ankiet potrzeb szkoleniowych wypełnionych przez osoby bezrobotne. Plan szkoleń będzie podlegał modyfikacji w przypadku pozyskania dodatkowych funduszy na ten cel.

POWER

Plan szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (PO WER) jest skierowany do osób do 29 roku życia, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą.

RPO WZ

Plan szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.5.  Projekt adresowany jest do osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP Szczecin jako osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane), dla których określono I lub II profil pomocy

Uwaga!
Osoba bezrobotna może złożyć kartę kandydata na szkolenie w trakcie roku 2015 u doradcy klienta (stanowiska 1-12, 14-15, 27-32) nie później jednak niż na dzień przed Komisją rekrutacyjną na dane szkolenie. Terminy Komisji bedą ogłaszane sukcesywnie, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczynającymi się szkoleniami. Karty kandydata na szkolenie są dostępne u pośredników pracy (stanowiska 1-12, 14-15, 27-32) lub na dole podstrony:

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Karolina Sadowska - Gotowała Specjalista ds. rozwoju zawodowego- Doradca klienta 91 42 54 959
Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego- Doradca klienta 91 42 54 959
Dominika Fiejtek Pośrednik pracy- Doradca klienta 91 42 54 961
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego- Doradca klienta 91 42 54 961
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Plan szkoleń [ 4 ]
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2017 - RPO WZ - bezrobotni powyżej 30 r. ż. 17-04-24 11:40 223.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 223.23KB) pobierz
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2017 - PO WER - bezrobotni do 30 r.z. 17-04-24 11:39 130.9KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 130.9KB) pobierz
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2017 - Fundusz Pracy 17-04-24 11:38 79.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 79.35KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta kandydata na szkolenie grupowe 15-02-24 20:49 196.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 196.05KB) pobierz
Utworzono: 2013-02-21 22:43 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-02-29 08:56więcej

Redakcja strony: Plan szkoleń grupowych

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2013-02-21 22:43:59
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-02-29 08:56:39
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2013-02-21 22:43:59
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-02-29 08:56:31
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 19208
 • SLh6XkhFpmLEv9qNuNK8_3iDvqhr-InyCvPnGzsgAJnlECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • lqj5-flBT3eAAbVLnQXiEji1ViYNJkgU7n_UQt03tW_lECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • -w9KQY9PvwcF7gX9HIiYe0guk3-2WFeBAEtEyv-fvhzlECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • 9II0tlCmfw0s6D1uR1PNR9bwSyQeRNLAqaC1GSet3w_lECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • GVKNAqcBaDrFY_vPHe1LFjU9T23k5FnhJwqK9x_VBynlECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • 37Tqx0xRa_vVrmUI0uqxb5fKTEGPwuZmOqZMFMnwrArlECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • 9W6cX8d2Y8UbfrCIqHOU1qrYvWp3PRFB8POiFM3llJflECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • QF410oPQWMQskDOeoemiPTXvywk8m9eRpOUCvPNCf7PlECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • r84jSfoPdUJfb3fdQOzSYiTrcZu-EyfHkBE0TKjSGdXlECsK6Qk_CbLLPuClK6EpePggkBkUNqsU5kLZmn7GUw

 • ycMLLs3PgglZzlbTYOPf0jAKs67yjV2fImJA01t5793R-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • FHY49HcgUDlrzyaIpT162siBo0F9TUxNGO0qISpOmorR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • F9hY0jQGx5XfpLcl8m5fnSKmcstD5xjIR2TAiGvKKmLR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • z1gfZR08hAe2a4yzjAHKPhVbb7AFbmFo91fBhQtK-IbR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • hxI-aSLV9WR3uKH3kh59nrKdiR0-rWAmbhJUZ6krwefR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • ZQ9XD_f1XDptMW5O0RukTmA0CNQcGTpeX6AS3x9HdK_R-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • _6HVdn8gZcs8eh4ey3bEnvvEgTb-UdiaO7C5V3lXawfR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • Rlbuq9X-_k_ss6oeyG4nTUMwCuv5WQv7yYlVFtJLLuPR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • _29cVceTRuABYRsXXI4835iZZ8clVcQQhUWZw9MhHYzR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • ybC8FSizrvH57O707-_AvM18mjQa2LEJcICrDZqltKzR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

 • jpxbJEWH2tUkWZtXLNBGV54qhJ0phEDffRO1LpHtAQnR-iwRTlpUqSUzg2Jmz-9WtcKQnZF8nhXCpkeBUcESFw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!