PUP Szczecin
http://archiwum.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:806.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2017-05-05)

Zmiana strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie nowy adres: szczecin.praca.gov.pl został zintegrowany z serwisem pod nazwą: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia (psz.praca.gov.pl). To serwis informacyjny, w którym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy publikują informacje adresowane dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także pracodawców.
Główną zaletą jest utrzymanie jednolitej struktury informacji oraz wspólnych standardów na stronach MRPiPS, powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, Wortal składa się z części centralnej zawierającej informacje dotyczące krajowego i europejskiego rynku pracy, zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób oraz przepisów prawnych regulujących kwestie z tym związane. Oprócz tego zawiera podstrony powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, które w sposób kompleksowy i ujednolicony prezentują informacje dotyczące oferowanego wsparcia, świadczonych usług oraz aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Jednocześnie informujemy, że następujące usługi przestają funkcjonować:

  • Dodaj CV do bazy;
  • Twój kreator CV;
  • Znajdź pracownika.

Osoby, które wyrażają chęć otrzymywania od Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie informacji o aktualnych wydarzeniach, proszone są o dopisanie się do nowego newslettera. 

Za utrudnienia przepraszamy.