PUP Szczecin
http://archiwum.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/grupowe_informacje_zawodowe/1898.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Strona archiwalna. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy, bezrobotni i poszukujący pracy

Strona archiwalna. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

 EWA SOBOTA

Doradca Zawodowy 91 4254973 esobota@pupszczecin.pl

MARIOLA NIECHWIADOWICZ

Doradca Zawodowy 91 4254994 mniechwiadowicz@pupszczecin.pl
AGATA PIOTROWSKA Doradca zawodowy 91 4224762 apiotrowska@pupszczecin.pl