Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Staże

Rozstrzygnięcie konkursu o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - dla wniosków złożonych w dniach 23.01.2017-27.01.2017 r.

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
PUP Szczecin, Stanowisko ds. staży, box 24
Data od:
2017-02-08

W dniach 01.02.2017 - 06.02.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. W okresie od dnia 23.01.2017 r. do dnia 27.01.2017 r. na konkurs wpłynęły 44 wnioski na organizację 107 miejsc stażowych. Komisja po rozpatrzeniu wszystkich wniosków przyznała 69 miejsc stażowych, w tym 42 miejsca stażowe z programu PO WER i 27 miejsc z programu RPO WZ.

 1. Organizatorzy stażu, którym przyznano miejsca stażowe będą systematycznie wzywani telefonicznie celem podpisania umowy cywilno-prawnej.
2.  Osoby bezrobotne wskazane we wnioskach będą wzywane systematycznie po podpisaniu i dostarczeniu przez Organizatorów stażu umów cywilno – prawnych celem odbioru skierowań.
3 Uwaga! Organizator stażu jest zobowiązany do sfinansowania badań wstępnych z uwzględnieniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących na stanowisku pracy, objętym programem stażu. Jednocześnie Urząd Pracy przypomina, że stażysta nie może rozpocząć stażu bez posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia stażu.
4. Oferty na wolne miejsca stażowe zostaną udostępnione osobom bezrobotnym niezwłocznie po dostarczeniu podpisanych umów przez organizatorów stażu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, obok boxu 25  a także na stronie internetowej http://www.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/Oferty.html
5. Staże będą trwały 6 miesięcy.

Wszystkie informacje na temat pracodawców, którym przyznano miejsca stażowe zawarte są w Protokole, który jest dostępny poniżej.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
plik w formacie PDF Protokół 2/2017 17-02-08 09:26 1.05MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.05MB) pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Wioleta Schefs Doradca zawodowy -doradca klienta 914254962 wschefs@pupszczecin.pl
Monika Stępnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 914254962  mstepnik@pupszczecin.pl
Agnieszka Leszczyńska Doradca zawodowy - stażysta 914254962  aleszczynska@pupszczecin.pl
 Renata Włodarczyk Doradca zawodowy - stażysta  914254962  rwlodarczyk@pupszczecin.pl
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!