Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

JXqzjW32azvJCoYBBZim4uyj2tjpaX8WJbMzosqVpacDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

c_SZMzUqxaM-JuuK7xYi1nwjgF-QZ2Y0JHRKDRfj0KADmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

PKXN7P_A5w5KiGEmVRsCrE5j1gjJ8abUo8ADT1t7bOgDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

oN0HbW2HJE9_DG6yN9sMRU3H-OuruBvoXZ-eNCUlsE4DmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

y7eikwXsRt8vdMu4CvMy5ncCbo5djBAHCFdxh3jUbigDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

Szkolenia indywidualne

Nabór wniosków dla osób powyżej 30 roku życia na szkolenia w trybie indywidualnym - prawo jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E, D, D+E, D1, D1+E, kwalifikacja wstępna/kwalifikacja wstępna przyspieszona/szkolenia okresowe

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
PUP Szczecin, ul Mickiewicza 39 , Sekretariat pok 257
Termin przyjmowania zgłoszeń:
do wyczerpania środków na ten cel
Data od:
2017-04-03

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE OGŁASZA NABÓR NA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tytuł projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin III"

Nabór dotyczy wyłącznie szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E, D, D+E, D1, D1+E, kwalifikacji wstępnej/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej/szkoleń okresowych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do danej kategorii prawa jazdy!

Ponadto w/w nabór skierowany jest do osób bezrobotnych posiadających II profil pomocy, które ukończyły 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i należą do jednej z poniżej wymienionych grup tj:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,

- osoby nisko wykwalifikowane (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),

- osoby niepełnosprawne,

 

Wnioski będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój 257) w terminie od 03.04.2017r. do czasu wyczerpania środków na ten cel.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym.pdf 16-06-08 11:11 101.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.05KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady kierowania na szkolenia w trybie indywidualnym 16-10-18 10:44 105.03KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.03KB) pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959 kgrochowska@pupszczecin.pl
Karolina Sadowska-Gotowała Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959 ksadowska@pupszczecin.pl
Dominika Fiejtek Pośrednik pracy - Doradca klienta 91 42 54 961 dfiejtek@pupszczecin.pl
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 91 42 54 961 arzewnik@pupszczecin.pl
 • w9tTqfPXiS0DWr7_s0AuFm7OfsxxZXI1auOe-EuybrAEy5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • yowg6gWN4AfJ15pT4Xj3jMIKzBwCZSypTwYpzYwJWiEEy5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • ouLB2b7-RYvfYdyizYBpkPZWIo13u3X5a6qoPtY_1CMEy5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • WVNWjGXhoUL5wt_YJPfXp_uEZP_dIOzEtPRT3eISxdkEy5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • 3sscVGyxH8iLXYShes3aQQ04TLurL9dltfQ1ryoq3BsEy5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • cGExZKEfiXm7wPs-qXmLH3koWlwDvF2yga8c5aikUCYEy5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • ZlGS729USHwHCBWdHbuCC_SwqxwKwS4juXCU63y2_4cEy5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • wTXIuQkumszkgyw14Wl8pTPTxN_xGDelrNPu7wXRAQsEy5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • r6D23PTpvpFWJZ1ixlcRRuNktOtrh2K66403l3q-Kj8Ey5OfmGc73oaGlQmWrrRKwZVmqPKf2NS1d93UbUXsug

 • 1YtQppABVl0GDjcPwdWe4vSv55JT54xue1WbcyANYjsDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • pEGKOxeZ9JjiuZLrKKKig1Q8APKRqZbruyzro5ujty0DmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • tTegiEgheLKF0omMZLSJfiovQzONy-J60VwTlADxTmIDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • TKZ0Eqr8nCZV88U5TNuc213cx2Lut6CLGeB47pE-iFgDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • Q3AROsdGPjgC5ep2blLc_hhdHXDPs90EWP4FJ-KdUFoDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • gX3bOGkeM4dJbHu3cXR1pzkGOWVY_nW_ysKPEPC2u1IDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • jFmwOFgH0wWExJZmIzq91qZHCELmrfmNWW2EnHq91NUDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • LfdKCCaqRTrY9eQuysLScUgYSCwYAlfZwVsb8HE40DYDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • 6ZOBOXG8sno2wWrxmpMjAqcvdCikEBkYjS6bUIxpUHcDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • 1MwaSFkQWNxJ6nJ4CJiRS95bDSGSDM2cORNteBt89X4DmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

 • Qb3BzR9C9hrdbJVgX7kr5bXulWJ3ymb93Nimp_nOSYUDmUujUrSVQq1bSsMjdhnGp3qMmoy2eYgIMXOip89_zA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!