Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2669739
Strona główna
1939716
Wiadomości RSS
224465
Oferty pracy RSS
54633
Wyniki wyszukiwania
47205
Mapa witryny
40399
Galeria zdjęć
30511
Szkolenia
25965
Nie znaleziono strony!
24967
Poleć znajomemu
22912
Formy aktywne RSS
19902
Chmura tagów
17429
Redakcja strony
11710
Statystyka strony
11458
Polityka prywatności
9605
Zastrzeżenia prawne
6657
Logowanie
3049

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3260325
Oferty pracy na rynku lokalnym
2030575
Oferty pracy w kraju - CBOP
38860
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29645

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1340435
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
605553
Staże
384580
Szkolenia grupowe
293280
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
263784
Formy aktywizacji
258508
Giełdy pracy
133942
Porady grupowe
104747
Szkolenia indywidualne
98509
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
88598
Roboty publiczne
61476
Prace interwencyjne
57930
Studia podyplomowe
47339
Osoby niepełnosprawne
39471
Egzaminy i licencje
36315
Przygotowanie zawodowe dorosłych
31877
Szkolenia
30735
Targi pracy
29723
Grupowe informacje zawodowe
27574
Galeria zdjęć
25118
Pożyczki szkoleniowe
23947
Spotkania informacyjne
20219
Plan szkoleń grupowych
18332
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
17416
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
16675
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
15122
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
15059
Prace społecznie użyteczne
12318
Spółdzielnie socjalne
11956
Najczęściej zadawane pytania
9882
Instytucje szkoleniowe
6621
Szukaj wiadomości
6597
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
139415
Usługi elektroniczne
113447
Rejestracja przez Internet
66858
Umawianie wizyt przez Internet
61073
Rejestracja
47797
Kreator CV
40490
Kalendarz Rejestracja
39741
Pośrednictwo Pracy
24887
Dodaj CV
19815
Wyszukaj CV
17043
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7209
Newsletter
6976
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5972
E-zgłoszenie oferty pracy
5854
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5619
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5473
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5203
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
221191
Najczesciej zadawane pytania
73504
Rejestracja bezrobotnych
64273
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
60884
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43197
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34776
Dokumenty do pobrania
33081
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32780
Zasiłek dla bezrobotnych
32614
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26226
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
24864
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23808
Staże
21249
Rejestracja poszukujących pracy
20147
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20067
Dodatek aktywizacyjny
18272
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18204
Bony dla osób do 30 roku życia
16472
Przyznanie statusu bezrobotnego
15386
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15200
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14895
Obowiązki bezrobotnych
14780
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
14710
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14328
Agencje zatrudnienia
13359
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11626
Rejestracja przez Internet
10909
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10167
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9753
Prawa bezrobotnych
9695
Najczęściej zadawane pytania
9641
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9626
Studia podyplomowe
8800
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8518
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8324
Szkolenia indywidualne
8223
Utrata statusu bezrobotnego
8195
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8148
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8037
Ubezpiecznie zdrowotne
7455
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7376
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7228
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7124
Zwrot kosztów przejazdu
7073
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6739
Klasyfikacja zawodów
6497
Prace interwencyjne
6247
Roboty publiczne
6124
Pożyczka szkoleniowa
5918
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5916
Prawa poszukujących pracy
5883
Obowiązki poszukujących pracy
5778
Pośrednictwo pracy krajowe
5621
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5570
Szkolenia grupowe
5316
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5069
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5002
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5000
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
4937
Zwrot kosztów zakwaterowania
4839
Przygotowanie zawodowe doroslych
4830
Sala informacji zawodowej
4791
Poradnictwo zawodowe
4780
Staże dla poszukujacych pracy
4727
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4710
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4672
Prace społecznie użyteczne
4652
Szkolenia grupowe
4585
Utrata statusu poszukującego pracy
4562
Plan szkoleń grupowych
4410
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
3977
Prace interwencyjne
3940
Studia podyplomowe
3894
Egzaminy i licencje
3635
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3490
Instytucje szkoleniowe
2762
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2613
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Przejazd na targi i giełdy pracy
1858
Archiwum szkoleń
1438
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
260
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
104425
Dokumenty do pobrania
25556
Zgłoszenie oferty pracy
25059
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24740
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22128
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13420
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12747
Staże
12334
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
11929
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11293
Pytania i odpowiedzi - FAQ
10502
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10499
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8120
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7590
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7447
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7197
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
6941
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6474
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
5972
Prace interwencyjne
5713
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5530
Roboty publiczne
5163
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5009
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
4969
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
4946
Trójstronne umowy szkoleniowe
4831
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4767
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4714
Grant na telepracę
4658
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4549
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4407
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4381
Pośrednictwo pracy krajowe
4287
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4223
Świadczenie aktywizacyjne
4126
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4047
Wymagane dokumenty
3754
Zwolnienia grupowe
3667
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3662
Prace społecznie użyteczne
3603
Tryb postępowania
3542
Opłaty
3480
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3463
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3454
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3339
Poradnictwo zawodowe
3231
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2483
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
169743
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
32803
Mapa dojazdu
20187
Dialog konkurencyjny
17534
Zapytanie o cenę
17267
Negocjacje bez ogłoszenia
16979
Licytacja elektroniczna
16838
Zamówienie z wolnej ręki
16791
Przetarg ograniczony
16311
Dane teleadresowe
16244
Negocjacje z ogłoszeniem
15858
Kierownictwo Urzędu Pracy
13593
Statystyka lokalnego rynku pracy
13494
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
11908
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11143
Programy
9791
Analizy i statystyki
9193
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8898
Zielona Linia
7708
Tłumacz języka migowego
7632
Przydatne linki
7622
Powiatowa Rada Rynku Pracy
6902
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6207
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5767
Analizy i opracowania
5183
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5119
Fundusz Pracy
4963
Archiwalna strona PUP Szczecin
4686
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4685
Monitoring zawodów
4644
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4613
Inne programy
4561
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4505
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4369
Szansa na pracę
3965
Piramida kompetencji
3746
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3670
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3471
PO WER
3104
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3050
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3010
RPO
2492
Forma prezentacji elementu
2448
PO WER
2398
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2107
RPO WZ
2106
Plan postępowań
1227
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2497

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14316
Registration
3361

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
14606
РЕГИСТРАЦИЯ
3288

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
21869
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11458
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!