Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2714457
Strona główna
1941712
Wiadomości RSS
224993
Oferty pracy RSS
54708
Wyniki wyszukiwania
47210
Mapa witryny
40652
Galeria zdjęć
31246
Szkolenia
26081
Nie znaleziono strony!
25077
Poleć znajomemu
23001
Formy aktywne RSS
19953
Chmura tagów
17570
Redakcja strony
11845
Statystyka strony
11572
Polityka prywatności
9728
Zastrzeżenia prawne
6772
Logowanie
3130

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3268278
Oferty pracy na rynku lokalnym
2031010
Oferty pracy w kraju - CBOP
39046
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29759

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1364136
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
616159
Staże
393111
Szkolenia grupowe
300054
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
268079
Formy aktywizacji
258789
Giełdy pracy
137237
Porady grupowe
108572
Szkolenia indywidualne
100270
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
90520
Roboty publiczne
62762
Prace interwencyjne
58965
Studia podyplomowe
48319
Osoby niepełnosprawne
40168
Egzaminy i licencje
37112
Przygotowanie zawodowe dorosłych
32293
Szkolenia
30753
Targi pracy
30119
Grupowe informacje zawodowe
28384
Galeria zdjęć
25818
Pożyczki szkoleniowe
24516
Spotkania informacyjne
20547
Plan szkoleń grupowych
18437
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
18117
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
17305
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
15854
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
15467
Prace społecznie użyteczne
12336
Spółdzielnie socjalne
12090
Najczęściej zadawane pytania
10005
Szukaj wiadomości
6777
Instytucje szkoleniowe
6713
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
139973
Usługi elektroniczne
113632
Rejestracja przez Internet
67018
Umawianie wizyt przez Internet
61192
Rejestracja
47917
Kreator CV
40883
Kalendarz Rejestracja
39744
Pośrednictwo Pracy
24983
Dodaj CV
20030
Wyszukaj CV
17297
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7214
Newsletter
7088
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5976
E-zgłoszenie oferty pracy
5864
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5624
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5475
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5290
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
221417
Najczesciej zadawane pytania
73581
Rejestracja bezrobotnych
64404
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
61032
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43296
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34902
Dokumenty do pobrania
33215
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32912
Zasiłek dla bezrobotnych
32713
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26335
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
25087
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23907
Staże
21379
Rejestracja poszukujących pracy
20264
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20191
Dodatek aktywizacyjny
18369
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18305
Bony dla osób do 30 roku życia
16570
Przyznanie statusu bezrobotnego
15487
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15309
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14904
Obowiązki bezrobotnych
14897
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
14850
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14423
Agencje zatrudnienia
13483
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11721
Rejestracja przez Internet
10998
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10251
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9848
Prawa bezrobotnych
9779
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9750
Najczęściej zadawane pytania
9722
Studia podyplomowe
8887
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8607
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8418
Szkolenia indywidualne
8313
Utrata statusu bezrobotnego
8290
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8242
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8136
Ubezpiecznie zdrowotne
7550
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7460
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7319
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7227
Zwrot kosztów przejazdu
7174
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6859
Klasyfikacja zawodów
6588
Prace interwencyjne
6349
Roboty publiczne
6234
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6012
Pożyczka szkoleniowa
6004
Prawa poszukujących pracy
5961
Obowiązki poszukujących pracy
5864
Pośrednictwo pracy krajowe
5727
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5659
Szkolenia grupowe
5401
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5172
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5090
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5086
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5013
Zwrot kosztów zakwaterowania
4925
Przygotowanie zawodowe doroslych
4914
Poradnictwo zawodowe
4894
Sala informacji zawodowej
4893
Staże dla poszukujacych pracy
4810
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4795
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4759
Prace społecznie użyteczne
4758
Szkolenia grupowe
4674
Utrata statusu poszukującego pracy
4651
Plan szkoleń grupowych
4487
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4065
Prace interwencyjne
4022
Studia podyplomowe
3977
Egzaminy i licencje
3714
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3571
Instytucje szkoleniowe
2829
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2750
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Przejazd na targi i giełdy pracy
1861
Archiwum szkoleń
1438
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
263
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
104637
Dokumenty do pobrania
25680
Zgłoszenie oferty pracy
25268
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24846
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22220
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13504
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12814
Staże
12439
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12053
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11391
Pytania i odpowiedzi - FAQ
10707
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10600
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8203
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7682
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7534
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7302
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7089
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6559
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6076
Prace interwencyjne
5803
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5611
Roboty publiczne
5252
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5090
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5049
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5023
Trójstronne umowy szkoleniowe
4925
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4861
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4810
Grant na telepracę
4745
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4640
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4486
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4471
Pośrednictwo pracy krajowe
4378
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4311
Świadczenie aktywizacyjne
4214
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4195
Wymagane dokumenty
3837
Zwolnienia grupowe
3772
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3763
Prace społecznie użyteczne
3693
Tryb postępowania
3627
Opłaty
3620
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3547
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3539
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3425
Poradnictwo zawodowe
3325
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2490
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
170064
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
33429
Mapa dojazdu
20330
Dialog konkurencyjny
17599
Zapytanie o cenę
17339
Negocjacje bez ogłoszenia
17047
Licytacja elektroniczna
16913
Zamówienie z wolnej ręki
16859
Dane teleadresowe
16405
Przetarg ograniczony
16378
Negocjacje z ogłoszeniem
15931
Kierownictwo Urzędu Pracy
13733
Statystyka lokalnego rynku pracy
13587
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12033
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11223
Programy
9919
Analizy i statystyki
9307
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8985
Zielona Linia
7830
Tłumacz języka migowego
7748
Przydatne linki
7744
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7032
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6294
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5858
Analizy i opracowania
5262
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5204
Fundusz Pracy
5054
Archiwalna strona PUP Szczecin
4791
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4765
Monitoring zawodów
4722
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4700
Inne programy
4658
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4593
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4451
Szansa na pracę
4046
Piramida kompetencji
3831
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3752
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3566
PO WER
3204
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3055
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3014
RPO
2594
Forma prezentacji elementu
2516
PO WER
2485
RPO WZ
2187
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2110
Plan postępowań
1328
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2575

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14455
Registration
3445

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
14801
РЕГИСТРАЦИЯ
3383

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22010
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11572
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!