Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2754220
Strona główna
1943465
Wiadomości RSS
225449
Oferty pracy RSS
54810
Wyniki wyszukiwania
47214
Mapa witryny
40972
Galeria zdjęć
32590
Szkolenia
26264
Nie znaleziono strony!
25255
Poleć znajomemu
23159
Formy aktywne RSS
20032
Chmura tagów
17785
Redakcja strony
12058
Statystyka strony
11742
Polityka prywatności
9913
Zastrzeżenia prawne
6947
Logowanie
3242

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3274362
Oferty pracy na rynku lokalnym
2031568
Oferty pracy w kraju - CBOP
39329
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29899

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1383767
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
631911
Staże
402677
Szkolenia grupowe
308179
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
273120
Formy aktywizacji
259150
Giełdy pracy
141934
Porady grupowe
113785
Szkolenia indywidualne
102690
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
93405
Roboty publiczne
64605
Prace interwencyjne
60503
Studia podyplomowe
49661
Osoby niepełnosprawne
41004
Egzaminy i licencje
38189
Przygotowanie zawodowe dorosłych
32856
Szkolenia
30765
Targi pracy
30601
Grupowe informacje zawodowe
29381
Galeria zdjęć
26789
Pożyczki szkoleniowe
25254
Spotkania informacyjne
21015
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
19024
Plan szkoleń grupowych
18583
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
18175
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
17041
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
15881
Prace społecznie użyteczne
12341
Spółdzielnie socjalne
12256
Najczęściej zadawane pytania
10153
Szukaj wiadomości
7341
Instytucje szkoleniowe
6837
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
140367
Usługi elektroniczne
113847
Rejestracja przez Internet
67251
Umawianie wizyt przez Internet
61380
Rejestracja
48091
Kreator CV
41400
Kalendarz Rejestracja
39746
Pośrednictwo Pracy
25143
Dodaj CV
20337
Wyszukaj CV
17657
Newsletter
7256
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7214
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5977
E-zgłoszenie oferty pracy
5865
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5626
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5476
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5437
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
221685
Najczesciej zadawane pytania
73713
Rejestracja bezrobotnych
64590
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
61234
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43436
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
35079
Dokumenty do pobrania
33402
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
33125
Zasiłek dla bezrobotnych
32878
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26467
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
25385
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
24048
Staże
21554
Rejestracja poszukujących pracy
20412
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20355
Dodatek aktywizacyjny
18512
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18457
Bony dla osób do 30 roku życia
16722
Przyznanie statusu bezrobotnego
15608
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15456
Obowiązki bezrobotnych
15050
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15036
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14904
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14560
Agencje zatrudnienia
13642
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11865
Rejestracja przez Internet
11151
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10367
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9980
Prawa bezrobotnych
9914
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9899
Najczęściej zadawane pytania
9856
Studia podyplomowe
9022
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8742
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8565
Szkolenia indywidualne
8453
Utrata statusu bezrobotnego
8422
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8374
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8292
Ubezpiecznie zdrowotne
7694
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7599
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7455
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7378
Zwrot kosztów przejazdu
7304
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
7004
Klasyfikacja zawodów
6711
Prace interwencyjne
6489
Roboty publiczne
6392
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6152
Pożyczka szkoleniowa
6140
Prawa poszukujących pracy
6092
Obowiązki poszukujących pracy
5989
Pośrednictwo pracy krajowe
5854
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5783
Szkolenia grupowe
5538
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5314
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5223
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5209
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5139
Zwrot kosztów zakwaterowania
5058
Poradnictwo zawodowe
5047
Przygotowanie zawodowe doroslych
5042
Sala informacji zawodowej
5035
Staże dla poszukujacych pracy
4935
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4922
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4890
Prace społecznie użyteczne
4888
Szkolenia grupowe
4800
Utrata statusu poszukującego pracy
4774
Plan szkoleń grupowych
4621
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4194
Prace interwencyjne
4153
Studia podyplomowe
4102
Egzaminy i licencje
3843
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3709
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2930
Instytucje szkoleniowe
2928
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Przejazd na targi i giełdy pracy
1868
Archiwum szkoleń
1439
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
271
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
104909
Dokumenty do pobrania
25840
Zgłoszenie oferty pracy
25472
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24980
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22381
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13625
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12924
Staże
12580
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12230
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11516
Pytania i odpowiedzi - FAQ
10965
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10730
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8318
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7799
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7668
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7440
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7271
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6668
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6204
Prace interwencyjne
5924
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5739
Roboty publiczne
5398
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5215
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5157
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5137
Trójstronne umowy szkoleniowe
5052
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4983
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4939
Grant na telepracę
4865
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4763
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4603
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4581
Pośrednictwo pracy krajowe
4494
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4445
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4369
Świadczenie aktywizacyjne
4331
Wymagane dokumenty
3957
Zwolnienia grupowe
3919
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3913
Prace społecznie użyteczne
3817
Opłaty
3761
Tryb postępowania
3745
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3671
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3660
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3542
Poradnictwo zawodowe
3451
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2509
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
170411
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
34325
Mapa dojazdu
20497
Dialog konkurencyjny
17683
Zapytanie o cenę
17421
Negocjacje bez ogłoszenia
17128
Licytacja elektroniczna
16994
Zamówienie z wolnej ręki
16942
Dane teleadresowe
16598
Przetarg ograniczony
16460
Negocjacje z ogłoszeniem
16016
Kierownictwo Urzędu Pracy
13899
Statystyka lokalnego rynku pracy
13722
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12177
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11316
Programy
10074
Analizy i statystyki
9452
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
9082
Zielona Linia
7987
Przydatne linki
7895
Tłumacz języka migowego
7886
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7191
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6429
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5993
Analizy i opracowania
5385
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5337
Fundusz Pracy
5180
Archiwalna strona PUP Szczecin
4936
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4888
Monitoring zawodów
4848
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4835
Inne programy
4791
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4723
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4586
Szansa na pracę
4173
Piramida kompetencji
3951
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3875
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3696
PO WER
3332
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3059
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3018
RPO
2718
PO WER
2618
Forma prezentacji elementu
2594
RPO WZ
2312
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2113
Plan postępowań
1433
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2667

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14660
Registration
3567

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
15032
РЕГИСТРАЦИЯ
3518

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22195
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11742
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!