Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2879978
Strona główna
1951319
Wiadomości RSS
226544
Oferty pracy RSS
55122
Wyniki wyszukiwania
47223
Mapa witryny
42046
Galeria zdjęć
37908
Szkolenia
26719
Nie znaleziono strony!
25762
Poleć znajomemu
23499
Formy aktywne RSS
20353
Chmura tagów
18288
Redakcja strony
12516
Statystyka strony
12251
Polityka prywatności
10353
Zastrzeżenia prawne
7393
Logowanie
3469

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3284299
Oferty pracy na rynku lokalnym
2033093
Oferty pracy w kraju - CBOP
40121
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
30286

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1440243
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
710442
Staże
458105
Szkolenia grupowe
362022
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
307608
Formy aktywizacji
260289
Giełdy pracy
168432
Porady grupowe
141667
Szkolenia indywidualne
114607
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
109230
Roboty publiczne
72823
Prace interwencyjne
66581
Studia podyplomowe
55304
Osoby niepełnosprawne
43472
Egzaminy i licencje
42519
Przygotowanie zawodowe dorosłych
34895
Grupowe informacje zawodowe
32290
Targi pracy
32062
Galeria zdjęć
31483
Szkolenia
30803
Pożyczki szkoleniowe
27429
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
22784
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
22583
Spotkania informacyjne
22364
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
21914
Plan szkoleń grupowych
19208
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
17261
Spółdzielnie socjalne
12807
Prace społecznie użyteczne
12364
Najczęściej zadawane pytania
10612
Szukaj wiadomości
9136
Instytucje szkoleniowe
7177
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
141202
Usługi elektroniczne
114469
Rejestracja przez Internet
67934
Umawianie wizyt przez Internet
61847
Rejestracja
48516
Kreator CV
42984
Kalendarz Rejestracja
39749
Pośrednictwo Pracy
25524
Dodaj CV
21088
Wyszukaj CV
18582
Newsletter
8036
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7216
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5979
E-zgłoszenie oferty pracy
5873
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5818
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5630
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5478
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
222512
Najczesciej zadawane pytania
74116
Rejestracja bezrobotnych
65070
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
61944
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43846
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
35512
Dokumenty do pobrania
34007
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
33593
Zasiłek dla bezrobotnych
33328
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26844
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
26361
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
24464
Staże
22066
Rejestracja poszukujących pracy
20795
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20772
Dodatek aktywizacyjny
18905
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18896
Bony dla osób do 30 roku życia
17239
Przyznanie statusu bezrobotnego
15954
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15860
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15567
Obowiązki bezrobotnych
15443
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14908
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14906
Agencje zatrudnienia
14042
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
12232
Rejestracja przez Internet
11616
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10679
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
10366
Centrum Aktywizacji Zawodowej
10324
Prawa bezrobotnych
10262
Najczęściej zadawane pytania
10222
Studia podyplomowe
9381
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
9080
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8930
Szkolenia indywidualne
8834
Utrata statusu bezrobotnego
8770
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8710
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8694
Ubezpiecznie zdrowotne
8036
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7958
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7771
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7761
Zwrot kosztów przejazdu
7653
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
7417
Klasyfikacja zawodów
7030
Prace interwencyjne
6854
Roboty publiczne
6796
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6542
Pożyczka szkoleniowa
6494
Prawa poszukujących pracy
6447
Obowiązki poszukujących pracy
6345
Pośrednictwo pracy krajowe
6201
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
6155
Szkolenia grupowe
5894
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5668
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5621
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5542
Poradnictwo zawodowe
5487
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5477
Przygotowanie zawodowe doroslych
5410
Zwrot kosztów zakwaterowania
5405
Sala informacji zawodowej
5397
Staże dla poszukujacych pracy
5281
Prace społecznie użyteczne
5249
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
5243
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
5235
Szkolenia grupowe
5166
Utrata statusu poszukującego pracy
5103
Plan szkoleń grupowych
4949
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4550
Prace interwencyjne
4515
Studia podyplomowe
4460
Egzaminy i licencje
4189
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
4050
Wniosek o wydanie zaświadczenia
3383
Instytucje szkoleniowe
3147
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2594
Przejazd na targi i giełdy pracy
1879
Archiwum szkoleń
1441
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Rejestracja przez Internet
300
Praktyki absolwenckie
296
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
105685
Dokumenty do pobrania
26434
Zgłoszenie oferty pracy
26138
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
25382
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22845
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
14020
Klasyfikacja zawodów i specjalności
13260
Staże
13024
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12716
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11888
Pytania i odpowiedzi - FAQ
11748
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
11128
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8704
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
8205
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
8090
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7831
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7774
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
7005
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6652
Prace interwencyjne
6375
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
6093
Roboty publiczne
5865
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5581
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5511
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5480
Trójstronne umowy szkoleniowe
5441
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5402
Grant na telepracę
5317
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
5316
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
5154
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4961
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4946
Pośrednictwo pracy krajowe
4874
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4832
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4821
Świadczenie aktywizacyjne
4731
Zwolnienia grupowe
4378
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
4353
Wymagane dokumenty
4348
Opłaty
4232
Prace społecznie użyteczne
4191
Tryb postępowania
4142
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
4042
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
4004
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3910
Poradnictwo zawodowe
3859
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2540
Fundusz szkoleniowy
1921
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1067
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
171430
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
37379
Mapa dojazdu
20924
Dialog konkurencyjny
17905
Zapytanie o cenę
17662
Dane teleadresowe
17410
Negocjacje bez ogłoszenia
17352
Licytacja elektroniczna
17220
Zamówienie z wolnej ręki
17169
Przetarg ograniczony
16688
Negocjacje z ogłoszeniem
16244
Kierownictwo Urzędu Pracy
14353
Statystyka lokalnego rynku pracy
14105
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12612
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11569
Programy
10504
Analizy i statystyki
9880
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
9338
Zielona Linia
8421
Przydatne linki
8318
Tłumacz języka migowego
8281
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7589
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6793
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
6372
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5863
Analizy i opracowania
5756
Fundusz Pracy
5539
Archiwalna strona PUP Szczecin
5343
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
5234
Monitoring zawodów
5200
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5177
Inne programy
5170
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
5099
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4976
Szansa na pracę
4538
Piramida kompetencji
4311
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
4224
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
4037
PO WER
3707
RPO
3085
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3069
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3027
PO WER
3005
Forma prezentacji elementu
2820
RPO WZ
2690
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2119
Plan postępowań
1713
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2912

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
15241
Registration
3929

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
15776
РЕГИСТРАЦИЯ
3931

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22672
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 12251
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!