Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2820280
Strona główna
1946407
Wiadomości RSS
225996
Oferty pracy RSS
54954
Wyniki wyszukiwania
47216
Mapa witryny
41515
Galeria zdjęć
35629
Szkolenia
26502
Nie znaleziono strony!
25490
Poleć znajomemu
23334
Formy aktywne RSS
20217
Chmura tagów
18038
Redakcja strony
12281
Statystyka strony
11993
Polityka prywatności
10147
Zastrzeżenia prawne
7185
Logowanie
3365

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3281809
Oferty pracy na rynku lokalnym
2032231
Oferty pracy w kraju - CBOP
39719
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
30081

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1417605
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
679295
Staże
437012
Szkolenia grupowe
343422
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
293819
Formy aktywizacji
259751
Giełdy pracy
158413
Porady grupowe
130434
Szkolenia indywidualne
109734
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
103330
Roboty publiczne
69207
Prace interwencyjne
63954
Studia podyplomowe
52883
Osoby niepełnosprawne
42241
Egzaminy i licencje
40660
Przygotowanie zawodowe dorosłych
34005
Targi pracy
31353
Grupowe informacje zawodowe
30825
Szkolenia
30782
Galeria zdjęć
29607
Pożyczki szkoleniowe
26410
Spotkania informacyjne
21724
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
21081
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
20456
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
20277
Plan szkoleń grupowych
18859
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
16565
Spółdzielnie socjalne
12533
Prace społecznie użyteczne
12354
Najczęściej zadawane pytania
10384
Szukaj wiadomości
8056
Instytucje szkoleniowe
6998
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
140926
Usługi elektroniczne
114132
Rejestracja przez Internet
67621
Umawianie wizyt przez Internet
61629
Rejestracja
48317
Kreator CV
42222
Kalendarz Rejestracja
39747
Pośrednictwo Pracy
25356
Dodaj CV
20729
Wyszukaj CV
18122
Newsletter
7592
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7215
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5978
E-zgłoszenie oferty pracy
5869
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5632
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5628
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5477
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
222046
Najczesciej zadawane pytania
73920
Rejestracja bezrobotnych
64846
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
61563
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43639
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
35301
Dokumenty do pobrania
33704
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
33385
Zasiłek dla bezrobotnych
33117
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26645
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
25925
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
24272
Staże
21829
Rejestracja poszukujących pracy
20597
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20591
Dodatek aktywizacyjny
18725
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18671
Bony dla osób do 30 roku życia
17005
Przyznanie statusu bezrobotnego
15789
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15679
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15325
Obowiązki bezrobotnych
15260
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14905
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14747
Agencje zatrudnienia
13848
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
12059
Rejestracja przez Internet
11379
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10522
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
10171
Centrum Aktywizacji Zawodowej
10126
Prawa bezrobotnych
10101
Najczęściej zadawane pytania
10067
Studia podyplomowe
9224
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8918
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8755
Szkolenia indywidualne
8669
Utrata statusu bezrobotnego
8604
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8560
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8501
Ubezpiecznie zdrowotne
7878
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7793
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7620
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7574
Zwrot kosztów przejazdu
7493
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
7215
Klasyfikacja zawodów
6881
Prace interwencyjne
6675
Roboty publiczne
6601
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6364
Pożyczka szkoleniowa
6324
Prawa poszukujących pracy
6285
Obowiązki poszukujących pracy
6173
Pośrednictwo pracy krajowe
6029
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5988
Szkolenia grupowe
5736
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5501
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5436
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5387
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5323
Poradnictwo zawodowe
5285
Przygotowanie zawodowe doroslych
5243
Zwrot kosztów zakwaterowania
5243
Sala informacji zawodowej
5228
Staże dla poszukujacych pracy
5123
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
5095
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
5083
Prace społecznie użyteczne
5081
Szkolenia grupowe
4996
Utrata statusu poszukującego pracy
4942
Plan szkoleń grupowych
4798
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4393
Prace interwencyjne
4354
Studia podyplomowe
4295
Egzaminy i licencje
4035
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3893
Wniosek o wydanie zaświadczenia
3173
Instytucje szkoleniowe
3046
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Przejazd na targi i giełdy pracy
1873
Archiwum szkoleń
1440
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
284
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
105233
Dokumenty do pobrania
26138
Zgłoszenie oferty pracy
25780
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
25155
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22625
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13815
Klasyfikacja zawodów i specjalności
13090
Staże
12807
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12460
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11673
Pytania i odpowiedzi - FAQ
11344
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10922
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8506
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7997
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7870
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7621
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7535
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6832
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6406
Prace interwencyjne
6152
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5919
Roboty publiczne
5617
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5403
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5338
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5312
Trójstronne umowy szkoleniowe
5253
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5191
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
5120
Grant na telepracę
5091
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4963
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4781
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4744
Pośrednictwo pracy krajowe
4669
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4634
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4604
Świadczenie aktywizacyjne
4519
Zwolnienia grupowe
4152
Wymagane dokumenty
4150
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
4148
Prace społecznie użyteczne
4005
Opłaty
3996
Tryb postępowania
3941
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3849
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3824
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3709
Poradnictwo zawodowe
3652
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2517
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
170832
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
35967
Mapa dojazdu
20681
Dialog konkurencyjny
17803
Zapytanie o cenę
17549
Negocjacje bez ogłoszenia
17251
Licytacja elektroniczna
17121
Zamówienie z wolnej ręki
17068
Dane teleadresowe
17005
Przetarg ograniczony
16585
Negocjacje z ogłoszeniem
16138
Kierownictwo Urzędu Pracy
14099
Statystyka lokalnego rynku pracy
13923
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12395
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11444
Programy
10281
Analizy i statystyki
9652
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
9221
Zielona Linia
8200
Przydatne linki
8096
Tłumacz języka migowego
8082
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7393
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6610
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
6176
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5628
Analizy i opracowania
5567
Fundusz Pracy
5356
Archiwalna strona PUP Szczecin
5119
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
5063
Monitoring zawodów
5024
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5011
Inne programy
4979
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4915
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4778
Szansa na pracę
4367
Piramida kompetencji
4144
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
4056
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3881
PO WER
3523
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3064
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3023
RPO
2914
PO WER
2825
Forma prezentacji elementu
2718
RPO WZ
2510
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2116
Plan postępowań
1582
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2795

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14933
Registration
3744

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
15424
РЕГИСТРАЦИЯ
3735

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22416
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11993
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!