Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

HjzDYG8bkQiw8f0oDx_wcMHqgT39mV_sTSaBi9B1_UQvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

p-reJ0miieNcpSJSq3ByqU1b9UrgGXEZbhLDaUSnRUAvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

F8M3t2tb4wI1Em5RJDmdo2nkyQ0-FeY93P9Q4mkYMYkvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

rJuI3BjY_X0JlqLjaewTk4_jWef2i2twxZIgIEnSO84vix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

pv4v3hdabcp312X9P2rxnkhpNJGVsmQJb0t2bqIIGjkvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: dofinansowanie do wynagrodzenia bezrobotnych 50+ [ 3 ]
plik w formacie PDF Wniosek w sprawie przyznania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 15-08-10 14:23 525.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 525.08KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania dofinansowania do wynagrodzenia dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 16-06-08 09:35 150.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 150.12KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o refundację 50+ 14-09-17 12:03 50.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 50.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Grant na telepracę [ 1 ]
plik w formacie PDF wniosek o przyznanie grantu na telepracę 14-08-05 10:25 437.85KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 437.85KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Klasyfikacja zawodów [ 1 ]
plik w formacie PDF Alfabetyczny indeks zawodów do KZiS 17-02-01 11:00 844.57KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 844.57KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 2 ]
plik w formacie PDF Zasady przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 17-03-22 13:50 261.41KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 261.41KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 17-02-23 11:48 617.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 617.22KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 3 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 15-08-10 14:22 521.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 521.22KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria organizowania prac interwencyjnych 16-06-08 09:34 158.82KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 158.82KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o refundację - prace interwencyjne 15-12-30 12:46 24.14KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 24.14KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 3 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych 14-11-20 14:28 528.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 528.97KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o dokonanie refundacji wydatków z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 13-06-19 14:11 178.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 178.17KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek pracodawcy o wypłatę premii z tytułu ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych 13-06-19 14:12 177.13KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 177.13KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia [ 4 ]
plik w formacie DOCX Kwartalne oświadczenie dotyczące zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wynagrodzenia osoby bezrobotnej do 30 roku życia 16-01-18 13:28 18.66KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 18.66KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o refundację - do umowy refundacji wynagrodzenia osób do 30 roku życia 17-01-19 11:29 24.34KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 24.34KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek w sprawie przyznania refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 16-01-21 15:08 525.66KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 525.66KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania refundacji kosztów wynagrodzenia dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 17-02-28 14:56 153.74KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 153.74KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 6 ]
plik w formacie PDF Kryteria dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 17-02-01 10:39 208.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 208.7KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o refundację z Funduszu Pracy Producentowi Rolnemu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 17-02-01 14:02 707.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 707.7KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 17-02-01 10:40 552.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 552.47KB) pobierz
plik w formacie DOC Kwartalne oświadczenie dotyczące zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14-02-19 10:59 27KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27KB) pobierz
plik w formacie DOC Rozliczenie wydatków poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 14-02-19 10:58 50.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 50.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Zgloszenie krajowej oferty pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13-07-04 11:47 155.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 155.17KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składek dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia [ 2 ]
plik w formacie PDF Wniosek w sprawie przyznania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 15-08-10 14:47 523.3KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 523.3KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania dofinansowania do wynagrodzenia dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 16-06-08 09:35 150.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 150.12KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne pracodawca [ 5 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie robót publicznych 15-12-30 11:54 519.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 519.77KB) pobierz
plik w formacie PDF kryteria organizacji robót publicznych 14-10-16 11:52 144.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 144.46KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o zaliczkę 15-08-28 15:01 24.15KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 24.15KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek rozliczenie zaliczki 13-02-21 18:58 54.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 54.5KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o refundację 15-12-30 12:46 24.14KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 24.14KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż pracodawcy [ 12 ]
plik w formacie DOC lista obecności - staż z RPO 16-05-17 12:34 123KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 123KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria wyboru pracodawców organizujących staże dla osób bezrobotnych 17-01-10 10:53 242.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 242.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie stażu 17-01-16 09:05 255.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 255.31KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia Organizatora - RPO 16-01-07 10:06 46.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 46.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Bon stażowy - Wniosek o wyplatę premii 17-02-01 09:47 90.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 90.11KB) pobierz
plik w formacie DOC czysty szablon - PO WER 15-07-31 13:41 81.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 81.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności - PO WER 16-05-17 12:26 64KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 64KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia Organizatora - PO WER 15-07-31 13:42 72KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 72KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek stażysty o udzielenie dni wolnych 14-10-23 12:38 14.29KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 14.29KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o przedłużenie stażu 14-10-02 13:24 13.65KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 13.65KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia organizatora stażu - staż z Funduszu Pracy 15-04-14 14:29 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
plik w formacie DOCX Lista obecności - staż z Funduszu Pracy 16-05-17 12:33 15.71KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 15.71KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Protokoły [ 6 ]
plik w formacie PDF Protokół 6/2017 17-03-31 11:54 1.42MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.42MB) pobierz
plik w formacie PDF Protokół 5/2017 17-03-16 14:28 915.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 915.34KB) pobierz
plik w formacie PDF Protokół 4/2017 17-03-02 13:14 897.28KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 897.28KB) pobierz
plik w formacie PDF Protokół 3/2017 17-02-20 10:45 1.18MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.18MB) pobierz
plik w formacie PDF Protokół 2/2017 17-02-08 09:26 1.05MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.05MB) pobierz
plik w formacie PDF Protokół 1/2017 17-01-27 09:50 1.04MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.04MB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki dla funkcjonowania spółdzielni socjalnych [ 2 ]
plik w formacie PDF Refundacja opłaconych składek ZUS 13-02-23 19:44 190.44KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 190.44KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 13-04-04 13:32 246.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 246.07KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 2 ]
plik w formacie PDF Wniosek w sprawie przyznania świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 15-08-10 14:48 523.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 523.22KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania dofinansowania do wynagrodzenia dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 16-06-08 09:35 150.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 150.12KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Umowa trójstronna [ 2 ]
plik w formacie PDF Wzór umowy trójstronnej 15-02-04 12:06 163.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 163.49KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy trójstronnej 16-03-10 11:51 597.62KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 597.62KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie niepełnosprawnych [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Wn-W) 16-03-03 13:14 369.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 369.63KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenie osob niepelnosprawnych organizowane przez pracodawce [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych zorganizowanego przez pracodawcę 17-03-22 14:02 81.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 81.35KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osob niepelnosprawnych poszukujacych pracy [ 2 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych u przedsiębiorcy 13-02-27 13:47 97.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.11KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej 13-02-27 13:46 95.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 95.83KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zorganizowanie stazu osoby niepelnosprawnej poszukujacej pracy niepozostajacej w zatrudnieniu [ 5 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy 17-03-22 14:04 284.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 284.04KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek u dzielenie dni wolnych stażyście.docx 17-03-22 14:15 12.5KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 12.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności 17-03-22 14:04 49.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 49.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia Organizatora ze stażu 17-03-22 14:14 30.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu 17-03-22 14:15 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztow przystosowania stanowiska [ 3 ]
plik w formacie PDF Wn-KZ cz II Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnopsrawnych (kosztów adaptacji) 16-04-25 09:06 57.1KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 57.1KB) pobierz
plik w formacie PDF Wn-KZ cz I (Wn-KZ) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych (kosztów adaptacji) 16-04-25 09:06 683.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 683.2KB) pobierz
plik w formacie PDF (Wn-KZ) Informacje dodatkowe 13-02-27 13:18 85.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 85.05KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztow wyposazenia stanowiska pracy [ 3 ]
plik w formacie PDF (Wn-W) Wniosek o zwrot kosztów wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 16-04-25 08:31 369.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 369.63KB) pobierz
plik w formacie DOC (Wn-W) Informacje dodatkowe 16-04-25 08:31 31.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31.5KB) pobierz
plik w formacie DOCX (Wn-W) Lista załączników 16-04-25 08:30 14.51KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 14.51KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztow zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepelnosprawnemu [ 3 ]
plik w formacie PDF Wn-KZ cz III (Wn-KZ) Wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu 16-04-25 09:04 502.03KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 502.03KB) pobierz
plik w formacie PDF Wn-KZ cz I Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracownika niepełnosprawnego (pracownik pomagający) 16-04-25 09:00 683.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 683.2KB) pobierz
plik w formacie PDF (Wn-KZ) Informacje dodatkowe (pracownik pomagający) 13-02-27 13:34 85.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 85.05KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 2 ]
plik w formacie DOC Druk zgłoszenia krajowej oferty pracy (doc) 15-08-10 11:32 70KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 70KB) pobierz
plik w formacie PDF Druk zgłoszenia krajowej oferty pracy (pdf) 15-08-10 11:32 234.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 234.22KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy dla pracodawców zatrudniajacych spoza UE EOG [ 2 ]
plik w formacie PDF Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Rep. Armenii, Rep. Białorusi, Rep. Gruzji, rep. Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy 16-06-10 08:11 388.9KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 388.9KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Rep. Armenii, Rep. Białorusi, Rep. Gruzji, Rep. Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy 16-06-10 08:10 70KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 70KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 09:34 więcej

Redakcja strony: Dokumenty do pobrania

 • Wprowadzenie informacji:Więsko Magalena 2012-08-02 09:34:21
 • Aktualizacja informacji:Więsko Magalena 2013-07-05 10:54:26
 • Wytworzenie informacji:Więsko Magalena 2012-08-02 09:34:21
 • Zatwierdzenie informacji:Więsko Magalena 2013-07-05 10:54:23
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 26587
 • si6o1SS0DGi58JbEcyMHKz3j1c0BY8P5E9_px7lJAwoMpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • 70MqSBndasgrKh4gG-QX7vYZPfFo1LXPduZ6GAtW0TcMpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • MYOk2DVagv_Lh9D3QWn78jh3f5JhJryFv8xk66otk_UMpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • SnuBT7V3SlbBczzxR5M_boBjN1T19vgFPaPt-LBQP7oMpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • WDaOXfJtl-coSuGrRl5KWdwlS1oN7fygRI1Pt_TJva0MpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • S3cl6Dc2ogzwvWSqV85yZXmfOzH0YairY5jYHxOb3McMpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • f0zjiUelctQegvATRry1WDBtQ-4Qvsi37c6SQBrNtsIMpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • FpW6zWP2rDjABrOmqwEa62vUMYomPATakBex8MMsxHEMpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • Tfbky5H1rGeW7eaDlNmKeOM7Xe9AOLhflSL7AkkhCL0MpCRLTD2ScMacD0wmSA8GrHkZ86hGvLGd--8xPMnjYQ

 • NMe4S1fl7FJEDjiBdHtrTLNrFs54JCxHuQbLd8kG1-Qvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • pv0q0JlRcQDN2JDaw9H9Gsqx5PEUgG3QBEjPjiRZk-4vix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • PZBdplYrD5bdk_HZilYactyRfG7aHEdPeyL3bQ-1sgEvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • mjn5YWtaBZ0TK4ndsljjAFvih1hkb8dEezjiTgo6oxEvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • Pt7JM9mGqf4I630V9o8bpIDyluFHXicbY7crfXzjM5wvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • 50klMcHYrUHamukxWHHkWX_Ws9zPgvrhuDMQci3ngWkvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • FOSudB4OWRbff33wFqOMbKu3s_Rnw005KdROlWoiXgovix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • dfwZXmfBEg0-w4jlt3Jhtw3z66GcJ7LbbQmlrZivyuIvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • KPeTFf1HAEX_RmRncdpNP9HilQJ4rIPVU4j_w4gouwYvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • 4VcgF7eRzIiE0Pwz2-U-amBBnRH6FQUwW3QS_bEB_rwvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

 • -tU_LWfeSncRlyqmaSvLaBO-p2PMLVvqif0lXfff3GMvix_KK_82T1wbL3_yRoJ5SYut5TfHsmgSHc5LUV4N2Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!