Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

elQKs14y4lV-w5L-N-dmf_DbCmVsmqtVWgc79bqwnD2alO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

2qTO1LFk-5Sz4By-5nPEpWIQbMr_aeIJFaCJGdsFwMealO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

jKYJ8tgaloMW3sjlXZFVwCKmJ_MVf-nvZcYEu1TxqkGalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

sPgLt34ucWkBBKUVCPWNPNe49JXvG_S3E38sOJ1npwOalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

wPuEQCtgr5H4sLg19hP0l1bINjfOE8899xtM7PdweS2alO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

Rejestracja przez Internet

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET 

"Zanim dokonacie Państwo rejestracji, proszę dokładnie przeczytać poniższe informacje".

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż od 27 maja 2013 r. została uruchomiona nowa usługa polegająca na możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl 

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na  stronie www.pupszczecin.pl  w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy.


Aby zarejestrować się przez Internet niezbędne jest wypełnienie ankiety, na podstawie której ustalony zostanie status osoby na rynku pracy.Rejestracji osoby bezrobotnej przez Internet można dokonać w dwojaki sposób:

 1. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.
  Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołożenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.
  Ten rodzaj rejestracji wymaga osobistej wizyty w urzędzie, natomiast nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji wraz z załącznikami bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.

W trakcie rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza:

- dane osobowe i adresowe,
- posiadane kwalifikacje (wykształcenie, zawody, uprawnienia, umiejętności, języki obce),
- stopień niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
- okresy zatrudnienia oraz inne okresy mające wpływ na prawo do zasiłku,
- informacje o członkach rodziny,
- preferencje dotyczące pracy.

 
Po jego wypełnieniu należy sprawdzić poprawność danych, w przypadku błędu należy dokonać korekty.

Po dokonaniu  zgłoszenia rejestracji przez Internet (nie dysponujesz podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP) , system wyznaczy najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca informację dotyczącą potwierdzonego terminu wraz z datą i godziną zgłoszenia w urzędzie.

W przypadku niestawienia się w urzędzie na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym czasie lub nieprzedłożenia wymaganych do rejestracji dokumentów wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.


Rejestracji osób ubiegających się o zarejestrowanie jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia prawdziwości przekazanych danych. (podstawa prawna § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy- Dz. U. z 2012 r. nr 1299)

 

 

 

 "Zanim dokonacie Państwo rejestracji, proszę dokładnie przeczytać powyższe informacje".

 

Rejestracja przez Internet.

Utworzono: 2013-05-26 17:54 | Redagował: Administrator PUP Szczecin 2015-08-05 08:12więcej

Redakcja strony: Rejestracja przez Internet

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2013-05-26 17:54:08
 • Aktualizacja informacji:PUP Szczecin Administrator 2015-08-05 08:12:30
 • Wytworzenie informacji:Administrator PUP Szczecin 2013-05-26 17:54:08
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2015-08-05 08:12:27
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 67792
 • ZNSIG7HARNkedC_W5bLPwAkbv_7VeGwAFkOALOC3TnyYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • 6XIgHv7EzvtxIS773q4-7v5NbaSfcJc7jy1L3kr0OuGYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • kiZ0qyD0K7gsxfkxw98WsK_EgNvMxc4CqXy7sYQ-u7aYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • FnfaI1xxaaAUpkkdOIupbS8HYwGUStzT2_J466FMamSYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • dJN0F51p5gCkAWU5dbA8-dqGfl2J7mPUe019RmggP-mYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • adEd64HrH1Eegz8chv9aKpTJC3xKNbdLYxsQuclHGRuYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • 6F-uHvndYUgbIDGk8fUrugP11SYy4Il4HJ-rWzvH1aKYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • g2kVTIw5p34V4WL7bSYiAQOo71dX3y1pnjP1FK7s37uYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • BvSB6R6v5Zfv-lnQpizV0nkOtaDoClI5t9kkg90KvSaYKVkorMF9xIPp_WvOd7ZKXkA2eL-1F32_sJoU9brENA

 • sYv6IUomUwKXktQUTgfh--c8HvoObiz71FlJp8y98xmalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • wABMGodlu8KKwtvNM6AO44xm-lBrd35PZRljQCnxUqGalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • rfbUa9NuaTvAayDrqIXqR3NaB6ndxOgLylTk53a-IwialO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • bJG28MXjzISh3h1LDp1w87vaaSCtYidZDQustdrVGRmalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • iL7DU4b4CAE-Egto1oBJbynbVCQASxcs0xzLtsa36IOalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • -ALb5Qk6-AtSzsEUFGqZ8yz_CmNybdjha38fxgjgVKWalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • Qg7C2ecvjvlvP228qOApfh64RjxxYiT8AeBl_VQgxBSalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • aL0m3jIftjTTB5NaheDHI843ga_v3Uy4f31fizV2lCealO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • Iho03BlUeHNQ4IIXxDU40YAUl7viKrAzaUs4aD88x0malO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • dPQoLfNdaDUsszcmdbNqzDFSYfpIQmLBYCNXNThy9b-alO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

 • qciDXNHrfyyDLA0KWrerIwME6uN4-rh9z2QqICk-h4WalO6SqM4Fww4pANsfnrK-WLhwVjN9yCoYn8-ZUsdIcg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!